Station Arrival Departure Day Distance At
(SIKR) Sikar Jn 14:10 1 0 Km.
(GIO) Goriyan 14:32 14:33 1 13 Km.
(RNIS) Ranolishishu 14:41 14:42 1 18 Km.
(PLSN) Palsana 14:55 14:56 1 27 Km.
(BOTI) Baori Thikria 15:12 15:14 1 38 Km.
(SNTH) Sonthaliya 15:31 15:32 1 43 Km.
(RGS) Ringas Jn 15:48 15:51 1 50 Km.
(COD) Chhota Gudha 16:03 16:04 1 58 Km.
(GND) Govindgarh Malikpur 16:17 16:18 1 68 Km.
(LHW) Loharwara 16:26 16:27 1 73 Km.
(COM) Chomun Samod 16:40 16:53 1 78 Km.
(BHG) Bhaton Ki Gali 17:01 17:02 1 84 Km.
(NDH) Nindhar Benar 17:15 17:16 1 96 Km.
(DKBJ) Dahar Ka Balaji 17:26 17:28 1 103 Km.
(JP) Jaipur Jn 17:55 1 107 Km.
Information (Sikar Jaipur Mg Passenger ):
This Train runs from Sikar Jn (SIKR) to Jaipur Jn (JP).
This train runs on .
There are total 15 stops on the route of this train.
This train covers 107 Km in total.